Usługi cateringowe świadczone w oparciu o umowę (contract catering)

Drukuj te strone

Usługi cateringowe świadczone w oparciu o umowę (contract catering)

Usługi cateringowe świadczone w oparciu o umowę (contract catering) obejmują usługi niezbędne w procesie przygotowywania i dostawy posiłków osobom pracującym i/lub zamieszkującym razem: w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, urzędach, żłobkach, szkołach, szpitalach, domach opieki, więzieniach, koszarach itp. Usługi te, powierzone jednemu dostawcy, noszą nazwę usług cateringowych świadczonych w oparciu o umowę (contract catering).

Usługi cateringowe świadczone w oparciu o umowę charakteryzuje:

  • istnienie pisemnej umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a firmą cateringową; 
  • ściśle zdefiniowana grupa użytkowników, składająca się z osób należących do zamawiającego;
  • istnienie szczególnych ograniczeń wynikających z faktu, że usługi są świadczone na terenie należącym do zamawiającego, jak również metody organizacji charakterystycznej dla tego zamawiającego;
  • cena społeczna znacząco niższa niż cena posiłku oferowana w przypadku cateringu komercyjnego.

Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat we wszystkich krajach europejskich liczba posiłków spożywanych poza domem stale rośnie. Catering zbiorowy (niezależnie od tego, czy odbywa się to w oparciu o umowę czy nie) podąża za tym trendem i obejmuje obecnie połowę ilości posiłków spożywanych poza domem.

W roku 2004, narastający roczny obrót wszystkich europejskich firm świadczących usługi cateringowe w oparciu o umowę wyniósł w przybliżeniu 22 miliardy euro. Skala podzlecania rośnie znacząco w zależności od sektora działalności: B&I (biznes i przemysł - przedsiębiorstwa publiczne i prywatne, administracja), sektor zdrowia i opieki społecznej (szpitale, żłobki, domy opieki), oświata (szkoły, szkoły wyższe, uniwersytety itp., oraz pozostałe sektory (więzienia, koszary itp.).

W roku 2004 obroty w samym sektorze B&I (biznes i przemysł) wyniosły 56%, za nim zaś uplasował się sektor zdrowia i opieki społecznej (21%) oraz (21%) oświaty (18%).

Sektor zdrowia i opieki społecznej do roku 2020 będzie jednym z głównych źródeł rozwoju firm cateringowych.

Stopień penetracji CCC (2003)Stopień penetracji wg sektora (2003)


Spis tresci niniejszego poradnika