Tabela 7: Podział kosztów pracy

Drukuj te strone

a - Liczba stanowisk proponowana przez oferenta
Stanowisko Liczba stanowisk - ekwiwalent pełnego wymiaru czasu pracy
Przykład: kucharze 1,5
...  
...  
Suma  
b - Obliczenie kosztów pracowników
Miesięczne płace brutto  
Składki na ubezpieczenie społeczne  
Zarobki roczne netto  
Zarobki roczne brutto  
Koszt netto/posiłek  
Koszt brutto/posiłek  
Suma  

Spis tresci niniejszego poradnika