Tabela 6: Koszty produktów żywnościowych

Drukuj te strone

(1) dostarczone przez za

Rodzaj uslugi Obrót roczny Koszt jednostkowy bez podatku - netto (2) Budżet roczny bez podatku - netto (2)
Typ koncowego uzytkownika 1      
Usluga 1      
Usluga 2      
Usluga 3      
Usluga 4      
Usluga 5      
Suma czesciowa
     
Typ koncowego uzytkownika 2      
Usluga 1      
Usluga 2      
Usluga 3      
Suma czesciowa
     
Typ koncowego uzytkownika 3      
Usluga 1      
Usluga 2      
Usluga 3      
Usluga 4      
Suma czesciowa
     
Suma (netto)
     
Suma (brutto)
     

mawiającego
(2) wskazane przez oferentów

Spis tresci niniejszego poradnika