Tabela 20: Przykład analizy porównawczej „pozostałych kryteriów” w ofertach technicznych

Drukuj te strone

Kryteria Liczba
przyznanych
punktów /
kryterium
Oferent A
Nie
odpowiada
wymogom
(0 %)
Częściowo odpowiada
wymogom
(50 %)
Odpowiada wymogom
(100 %)
Uzyskany
wynik
Wymagania w zakresie odpowiedzialności społecznej 3 x     0
Wymogi bezpieczeństwa 2   x   1
Wymagania dotyczące monitorowania zobowiązań wynikających z umowy 2   x   1
Oczekiwania związane z inwestycją:skala, zrównoważony rozwój, jakość architektury... 2   x   1
Zgodność inwestycji z przepisami (zdrowie, bezpieczeństwo pracy, dostępne publicznie placówki... jeśli dotyczy 2 x     0
Zasoby udostępnione przez oferenta          
Pomieszczenia 1   x   0,5
Obiekty 1 x     0,0
Lekki sprzęt 1   x   0,5
Suma częściowa za «pozostałe kryteria» 14       4
SUMA OGÓLNA ZA KRYTERIA TECHNICZNE 60 Oferent A 34

 

Spis tresci niniejszego poradnika