Tabela 2: Obroty według usług

Drukuj te strone

Typy uslug Ilość rocznie
Typ uzytkownika 1  
Usluga 1  
Usluga 2  
Usluga 3  
Usluga 4  
Usluga 5  
Suma czesciowa  
Typ uzytkownika 2  
Usluga 1  
Usluga 2  
Usluga 3  
Suma czesciowa  
Typ uzytkownika 3  
Usluga 1  
Usluga 2  
Usluga 3  
Usluga 4  
Suma czesciowa  
Suma  

Spis tresci niniejszego poradnika