Tabela 19: Przykład analizy porównawczej ofert technicznych w obszarze jakości świadczonych usług

Drukuj te strone

Kryteria Liczba
przyznanych
punktów /
kryterium
Oferent A
Nie
odpowiada
wymogom
(0 %)
Częściowo odpowiada
wymogom
(50 %)
Odpowiada wymogom
(100 %)
Uzyskany
wynik
A - Usługi żywieniowe
Wymogi ogólne ze specyfikacji 3   x   1,5
Wymogi odżywcze ze specyfikacji 3     x 3
Wymogi dotyczące działań promocyjnych 3     x 3
Ogólna atrakcyjność menu 3   x   1,5
Suma częściowa za usługi żywieniowe 12       9
B - Organizacja zasobów ludzkich
Wymogi odnośnie warunków przejęć/przeniesień pracowników 3   x   2
Wymogi odnośnie rekrutacji I przesunięć pracowników 3     x 3
Wymogi odnośnie kwalifikacji i szkoleń pracowników 3     x 3
Wymogi odnośnie programu szkoleń oferowanego już zatrudnionym pracownikom 3   x   2
Zarządzanie operacyjne realizacją umowy 4   x   2
Zarządzanie operacyjne restauracją 3 x     0
Codzienna spójność organizacyjna pracy 2     x 2
Zasoby ludzkie ogółem 21       13
C - Zarządzanie jakością
Gwarancja zdrowia i bezpieczeństwa żywności (inicjatywa HACCP) 2     x 2
Kontrola zaopatrzenia 2 x     0
Jakość monitorowania usług 3     x 3
Inne zasoby wykorzystywane do monitorowania jakości usług 2   x   1
Suma częściowa za zarządzanie jakością 9       6
Suma częściowa za jakość usług 42       28

Spis tresci niniejszego poradnika