Tabela 18: Przykład analizy porównawczej ofert technicznych w obszarze świadczenia usług

Drukuj te strone

Kryteria Liczba
przyznanych
punktów /
kryterium
Oferent A
Nie odpowiada
wymogom
(0 %)
Częściowo odpowiada
wymogom
(50 %)
Odpowiada wymogom
(100 %)
Uzyskany
wynik
A - Cele zamawiającego 1 x     0
B - Ograniczenia świadczenia usług określone w specyfikacji 1   x   0,5
C - Ograniczenia organizacyjne określone w specyfikacji 1     x 1
D - Uwzględnione ograniczenia techniczne 1   x   0,5
Suma częściowa za kryteria dotyczące świadczenia usług 4   2

Spis tresci niniejszego poradnika