Tabela 15: Przykład przyznawania punktów w oparciu o kryteria finansowe

Drukuj te strone

Zamiast przeprowadzać szczegółową analizę każdego kryterium, oferty finansowe należy uszeregować według 3 kryteriów ogólnych:

 • suma kosztów operacyjnych, określanych poprzez zsumowanie różnych kosztów przedstawionych szczegółowo przez każdego z oferentów (§ 2.2.2.1)
  • koszty surowcowe
  • koszty pracy
  • koszty operacyjne
 • wpływ finansowy proponowanych inwestycji (gdzie przetarg uwzględnia
  wymóg wzięcia na firmę cateringową ciężaru całości lub części inwestycji):
 • oraz cena proponowana użytkownikowi końcowemu (opłata dzienna w domu opieki, koszt posiłku w szkole...).

W zależności od prowadzonej przez zamawiającego polityki gastronomicznej waga przyznawana każdemu z tych trzech kryteriów będzie znacznie się różnić.

W przykładzie podanym w Tabeli 15 zamawiający ujął projekt ogólnej modernizacji swoich pomieszczeń gastronomicznych. Ponieważ część kosztu inwestycji odbije się na użytkowniku końcowym w postaci wyższych cen za posiłki, zamawiający podzielił ogólną liczbę 40 punktów przyznanych kryteriom finansowym (we­dług hipotezy roboczej wykorzystanej w § 2.4.2):

Kryteria Liczba przyznanych punktów
Koszty operacyjne 20
Inwestycje 15
Propozycja oferenta odnosnie ceny, za jaka posilki sprzedawane sa uzytkownikom koncowym 5
Suma 40

Spis tresci niniejszego poradnika