Tabela 10: Podsumowanie kosztów

Drukuj te strone

  Koszt netto Koszt brutto
Koszty produktów żywnościowych    
Koszty pracownicze    
Koszty operacyjne    
Koszty związane ze strukturą i wynagro­dzeniem dostawcy usług    
Koszt roczny    
Koszt posiłku    

Spis tresci niniejszego poradnika