Strona główna

Drukuj te strone

Celem niniejszego poradnika jest udzielenie wsparcia publicznym i prywatnym nabywcom usług cateringowych w ich wysiłkach zmierzających do zorganizowania przetargu, który pozwoli na wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

Wchodząc w skład wspólnej inicjatywy EFFAT I FERCO, europejskich partnerów społecznych w sektorze usług cateringowych, niniejszy poradnik ma także za zadanie podniesienie poziomu świadomości kierownictwa firm cateringowych, które pragną:

  • promować szacunek dla wartości społecznych w swoich przedsiębiorstwach poprzez odpowiednie warunki pracy i szkolenia załogi, porozumienia i dialog społeczny;
  • opracowywać programy dotyczące jakości;
  • podejmować wszelkie możliwe kroki zmierzające do zapewnienia maksymalnego poziomu higieny i bezpieczeństwa żywności.

Spis tresci niniejszego poradnika