Waarom een gids?

deze pagina afdrukken

De sociale partners van de Contract Catering-sector (CC), FERCO (Europese Werkgeversorganisatie Contract Catering) en EFFAT (Europese Federatie van Vakbonden in de Voeding, Landbouw, Toerisme en Aanverwante Sectoren) stellen vast dat een stijgend aantal collectiviteiten, zowel privé-bedrijven als overheidsinstellingen, de cateringdiensten die zij aan hun gasten aanbieden, uitbesteden aan of in handen geven van gespecialiseerde bedrijven.

Om het dienstverlenend bedrijf te selecteren maken deze collectiviteiten gebruik van aanbestedingsprocedures op lokaal, regionaal, nationaal en zelfs Europees niveau in functie van de omvang van de opdracht. Momenteel worden de meeste Contract Catering-contracten toegewezen aan het bedrijf dat de goedkoopste offerte voorstelt. EFFAT en FERCO zijn zich ten volle bewust van de budgettaire beperkingen waarmee de openbare en de privé-sector worden geconfronteerd. Toch vinden zij dat het beleid om een opdracht toe te kennen aan de goedkoopste offerte geen enkel van de aanwezige partijen ten goede komt.

Een dienstverlenend bedrijf selecteren enkel op basis van de prijs leidt tot een verhoogde concurrentie tussen de Contract Catering-bedrijven en zet ze aan om hun kosten maximaal te rationaliseren. Die rationalisering gebeurt soms ten koste van de kwaliteit van de maaltijden en de dienstverlening. Het kan risico’s met zich brengen voor de voedselveiligheid van de gasten. Het heeft ook niet te verwaarlozen negatieve gevolgen op de werkgelegenheid en de werkomstandigheden van de werknemers/werkneemsters uit de sector, zelfs op de levensvatbaarheid van de Contract Catering-bedrijven.

Dergelijk “laagste prijs”-beleid kan bovendien een negatieve impact hebben op het imago van de collectiviteit, die het gevaar loopt dat het lijkt alsof ze zich enkel bezighoudt met de kost en niet met de kwaliteit van de maaltijd.

FERCO en EFFAT zijn van mening dat het overwicht dat bij de gunning van Contract Catering-opdrachten aan het criterium prijs wordt gegeven, ook te wijten is aan de problemen van de collectiviteiten om hun behoeften inzake kwaliteit kenbaar te maken bij het opstellen van de aanbestedingen en aan het gebrek aan weginginstrumenten, beoordelingsmiddelen en middelen om de offertes te vergelijken waarbij niet alleen met de prijs maar ook met de kwaliteit wordt rekening gehouden.

Met dit uitgangspunt hebben EFFAT en FERCO het initiatief genomen om samen een “gids voor de economisch voordeligste offerte” op te stellen voor de collectiviteiten en hun gasten, maar ook voor de Contract Catering-bedrijven en hun personeel.

FERCO en EFFAT willen op die manier de betreffende spelers de nodige middelen ter beschikking stellen om een opdracht te gunnen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding en zo in Europa het principe promoten van “de economisch voordeligste offerte” dat toegestaan en zelfs aanbevolen wordt door de Europese wetgeving en door de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

De “Europese gast” is sterk geëvolueerd. Hij is veeleisender geworden en zijn verwachtingen zijn complexer. Men merkt:

 • een globale vraag naar kwaliteit;
 • de verwachting van een grote keuze in het voedselaanbod dat regelmatig wordt vernieuwd;
 • behoefte aan comfort en estheticisme (akoestiek, inrichting, meubilair…);
 • zoektocht naar aantrekkelijke en gevarieerde distributiemethoden;
 • aandacht voor de dieetleer;
 • hogere eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid van de voedingsmiddelen;
 • informatievragen over de geserveerde maaltijden.

Tegelijkertijd worden de wetgevingen (inzake voedselhygiene en -veiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden en opleiding van de werknemers, veiligheid van de gasten…) alsmaar strenger, met meer en meer verantwoordelijkheid zowel voor de Contract Catering-bedrijven als voor de collectiviteiten.

Omdat een groeiend aantal overheids- en privé-collectiviteiten met deze nieuwe omgeving worden geconfronteerd, geven ze hun cateringdienst in onderaanbesteding uit aan gespecialiseerde bedrijven. Vanaf dat moment worden deze collectiviteiten geconfronteerd met de moeilijkheden in verband met de mededinging van de verschillende dienstverleners. Ze moeten immers de optimale oplossing kiezen die rekening houdt met de behoeften van de collectiviteit en met haar – voornamelijk financiële – beperkingen, en daarbij de professionele gebruiken en de talrijke reglementaire bepalingen respecteert die kenmerkend zijn voor de Contract Catering.

Door te kiezen voor de economisch voordeligste offerte, wordt het mogelijk om op al die moeilijkheden in te gaan en om het onderaannemingsproces zo goed mogelijk te beheren.

Voor EFFAT en FERCO kan de veralgemening van de keuze, zowel door de overheids- als door de privé-collectiviteiten, van de economisch voordeligste offerte een reële meerwaarde betekenen voor alle aanwezige partijen:

 • transparantere processen voor de gunning van de opdrachten;
 • een beter analyse van de behoeften van de collectiviteiten;
 • het optimaliseren van de middelen die in de werking van een cateringdienst werden geïnvesteerd;
 • een antwoord dat beter is aangepast aan de verwachtingen van de collectiviteiten en hun gasten;
 • hogere niveaus op het gebied van kwaliteit, hygiëne en voedselveiligheid;
 • garanties wat betreft de werkgelegenheid, de werkomstandigheden en de opleiding voor de werknemers en werkneemsters van de Contract Catering-sector.

De inhoud van de gids