Home

deze pagina afdrukken

De doelstelling van deze gids is om de kopers van openbare en privé contract catering-diensten bij te staan in de stappen die ze ondernemen voor mededinging van de Contract Catering-bedrijven en in hun keuze van de economisch voordeligste offerte.

Aangezien het om een gezamenlijk initiatief van de Europese sociale partners van de Contract Catering EFFAT & FERCO gaat, wil deze gids de collectiviteiten ook bewust maken van de selectie van CC-bedrijven die:

  • de sociale waarden respecteren via de arbeidsvoorwaarden en de opleiding van het personeel, de bedrijfsakkoorden en de sociale dialoog;
  • een kwaliteitsbeleid ontwikkelen;
  • alle maatregelen nemen om een maximale voedselhygiene en –veiligheid te garanderen.

De inhoud van de gids