Glossarium

deze pagina afdrukken

Opdracht of Contract: alle termen die de collectiviteit aan het CCB binden in het kader van de uitvoering van de dienstverlening. De Opdracht verwijst naar een openbare offerteaanvraag terwijl het Contract naar de relatie van de klant (de collectiviteit) met de leverancier (het CCB) verwijst.

Consultatie of Offerteaanvraag: mededinging tussen de verschillende dienstverleners voor de uitvoering van een opdracht of een contract. Het begrip offerteaanvraag is kenmerkend voor de gunning van opdracht in de openbare sector. De term consultatie wordt gebruikt om dezelfde procedure van gunning van opdracht te beschrijven in de privé-sector. De offerteaanvragen zijn op zich meer gereglementeerd dan de consultaties, met o.a. wettelijke bekendmakingstermijnen (van de aankondiging van opdracht tot de aankondiging van geplaatste opdracht).

Aankondiging van opdracht: in het kader van de consultaties die door een overheidscollectiviteit worden georganiseerd, de aankondiging van de lancering van de consultatie op een wettelijk aankondigingsbord.

Aankondiging van geplaatste opdracht: in het kader van de consultaties die door een overheidscollectiviteit worden georganiseerd, de bekendmaking van de resultaten van de consultatie (laureaat, aannemingssom…), op een wettelijk aankondigingsbord.

Aannemer of Verlener of Koper: de collectiviteit, ongeacht ze openbaar of privé is, die de consultatie organiseert. Met andere woorden, de instelling die de contract catering-dienst koopt.

CCB: Contract Catering-bedrijf.

Dienstverlener: in de huidige gids, het Contract Catering-bedrijf

Inschrijver: het bedrijf dat zich kandidaat stelt na de consultatie georganiseerd door de collectiviteit.

Laureaat: het bedrijf aan wie een opdracht of een contract wordt gegund.

Gast: “eindklant”, de verbruiker die in de collectiviteit woont en/of werkt.

Multiservice dienstverlening: dienstverlening die verschillende diensten omvat, die bijvoorbeeld de catering en het schoonmaken groepeert, geleverd door dezelfde dienstverlener.

HACCP: Hazard Analysis Control Critical Point (geheel van de principes van de analyse van de risico’s en van de controle over de kritieke punten).

EB: Exclusief belastingen

ABI: Alle belastingen inbegrepen

Varianten: antwoorden of voorstellen van de inschrijvers die verder gaan dan de minimum specificaties van het bestek. In het algemeen moeten de inschrijvers een basisofferte opstellen die strikt voldoet aan de specificaties van het bestek. Als de collectiviteit dit in de offerteaanvraag vraagt, kunnen ze alternatieve of vernieuwende oplossingen voorstellen, buiten de “basisofferte”.

De inhoud van de gids