Contract catering in het kort

deze pagina afdrukken

Onder catering wordt verstaan de dienstverleningen die nodig zijn voor de voorbereiding en de levering van maaltijden aan personen die in collectiviteiten werken en/of wonen: privé- en overheidsbedrijven, administraties, kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, gevangenissen, kazernes, enz. Als deze activiteiten aan een dienstverlenend bedrijf worden toevertrouwd, spreekt men van contract catering (CC).

CC wordt gekenmerkt door:

  • het bestaan van een schriftelijk contract tussen de collectiviteit en het dienstverlenend bedrijf;
  • een duidelijk gedefinieerd type gasten, bestaande uit leden van de collectiviteit;
  • bijzondere beperkingen, door het feit dat de dienstverlening in de lokalen van de collectiviteit wordt uitgevoerd, volgens een organisatie die kenmerkend is voor elke collectiviteit;
  • een sociale prijs, aanzienlijk lager dan de prijs van een maaltijd in een commerciële catering.

In de Europese landen is het aantal maaltijden dat buitenhuis wordt genomen al meer dan dertig jaar aan het stijgen. De Catering (contract of niet) heeft die tendens gevolgd en vertegenwoordigt momenteel bijna de helft van de maaltijden die buitenhuis worden gebruikt.

In Europa is voor alle collectiviteiten samen, het aandeel van de Contract Catering gestegen van 14% in 1990 naar 31% in 2005. In 2010 zal dit meer dan 35% zijn.

In 2004 bedroeg de gecumuleerde jaarlijkse omzet van alle Contract Catering-bedrijven die in Europa actief zijn ongeveer 22 miljard euro. Het aantal onderaannemingen evolueert duidelijk naar gelang de activiteitensector: Werk (privé- en overheidsbedrijven, administraties…), Gezondheid – Sociaal (ziekenhuizen, kinderdagverblijven, rusthuizen…), Onderwijs (scholen, colleges, universiteiten…), Andere sectoren (gevangenissen, kazernes, enz.).

Zo was in 2004 de sector Werk op zich alleen al goed voor 56% van de omzet van de Contract Catering, gevolgd door de sector Gezondheid – Sociaal (21%), en door de sector Onderwijs (18%).

De sector Gezondheid – Sociaal zal vanaf nu tot 2020 één van de belangrijkste bronnen van groei voor de contract catering-bedrijven vertegenwoordigen.

Penetratiegraad van de CCB (2003)

Penetratiegraad per sectoren(2003)

De inhoud van de gids