De fasen die voorafgaan aan de mededinging van de dienstverleners

deze pagina afdrukken

Alvorens de Contract Catering-bedrijven in mededinging te zetten, zal de koper:

  • zijn behoeften en zijn verwachtingen beschrijven door een bestek op te stellen;
  • dit bestek omzetten in een antwoordformulier dat aan de inschrijvers zal worden opgelegd om hun offertes op te stellen. Hierbij wordt aanbevolen ook aandacht te schenken aan de onderscheidende kenmerken van de aanbieders, zodat de specifieke kwaliteiten optimaal meegewogen kunnen worden;
  • de selectie- en uitsluitingscriteria van de dienstverleners definiëren en de gunningscriteria van de opdracht of het contract voor de economisch voordeligste offerte vastleggen;
  • de beoordelingswijze van de technische en economische offertes bepalen;
  • Rekening houden met referentiebezoeken.

De inhoud van de gids