Opstellen van het antwoordformulier

deze pagina afdrukken

De collectiviteit zal het bestek omzetten in een antwoordformulier. Om over gelijkaardige en direct vergelijkbare offertes te beschikken, moet de collectiviteit alle inschrijvers verplichten om het antwoordformulier te gebruiken. De offertes die het antwoordformulier niet gebruiken zullen worden verworpen. Dit moet duidelijk worden vermeld in het bestek.

Idealiter volgt de opzet van het antwoordformulier de structuur van het bestek.

De inlichtingen die de inschrijvers in het antwoordformulier moeten geven, worden opgesplitst in 2 categorieën:

  • de technische en bedrijfsinformatie die alle onderdelen beschrijft van de dienstverlening die door de inschrijvers wordt voorgesteld (“de technische offerte”);
  • de economische informatie over de prijs van de dienstverlening (“de economische offerte”).

A. De technische offerte

De onderstaande tabellen vatten voor de verschillende delen van het bestek, de soorten inlichtingen samen die op het antwoordformulier kunnen staan.

Tabel 5 : Structuur van het antwoordformulier van de technische offerte

B. De economische offerte

De economische offertes worden voorgesteld onder de vorm van tabellen die een uitvoerige beschrijving geven van de kostenplaatsen die overeenkomen met alle onderdelen van de voorgestelde dienstverlening. Deze tabellen moeten voor elke inschrijver absoluut identiek blijven zodat de offertes kunnen worden vergeleken.

Het presentatievoorbeeld van de economische offertes dat hierna wordt voorgesteld, maakt een onderscheid tussen de werkingskosten enerzijds, en de investeringen anderzijds.

De voorstelling van de economische offertes gebeurt overeenkomstig de hoeveelheid activiteiten die in het bestek worden vermeld. Toch kan de collectiviteit eisen dat de economische offerte aangepast wordt volgens de verschillende frequentiescenario’s, bijvoorbeeld:

  • een scenario van minimale frequentie;
  • een scenario van een frequentie die overeenkomt met de hoeveelheid activiteiten die waargenomen worden op het moment van de consultatie;
  • een scenario van maximale frequentie dat bijvoorbeeld kan overeenkomen met het aantal geserveerde maaltijden na de potentiële stijging van een nieuw restaurant in functie van de aankomst van nieuwe gasten op de site.

1. De werkingskosten

De werkingskosten omvatten:

Opmerking: als een collectiviteit aan de inschrijvers vraagt om een offerte op te stellen voor de verschillende activiteitenniveaus, moet er een apart antwoordformulier worden voorzien voor elk scenario van de beoogde frequentie

2. De investeringen

Het antwoordformulier moet in eerste instantie toelaten om de investeringsoffertes per groep duidelijk naast elkaar te leggen, en, in fine, de economische weerslag van de investeringen op de kost per pandbewoner te tonen die door de collectiviteit wordt ondersteund.

Naast de samenvattende tabel, die bedoeld is om de vergelijking van de offertes te vergemakkelijken, moeten de inschrijvers in bijlage gedetailleerde berekende gegevens leveren (bepaling van de nodige oppervlakte, lijst van de uitrusting en meubilair…) die de collectiviteit toelaten om een “kwalitatief” oordeel te geven over de investeringsoffertes.

Tabel 11: Samenvatting van de investeringen

  Kost EB Kost ABI
Werken    
Uitrusting    
Meubilair    
Totaal zonder honoraria    
Diverse honoraria, onvoorziene kosten    
Algemeen totaal    
Weerslag van de investeringen op de maaltijden    
Kost van de maaltijd met weerslag van de investeringen :    

De inhoud van de gids