Miert készült ez a kézikönyv ?

Oldal nyomtatása

A szerződéses közétkeztetési ágazat szociális partnerei azaz, a FERCO (Szerződéses Étkeztetési Szervezetek Európai Szövetsége) és az EFFAT (Élelmiszer-, Mezőgazdasági-, Turisztikai Szakszervezetek Európari Szövetsége) realizálták, hogy közintézmények, hatóságok és magánvállalkozások egyre növekvő számban adják vállalkozásba étkeztetési szolgáltatásaikat az ilyen területre szakosodott vállalkozásoknak.

Annak érdekében, hogy kiválasszák a szolgáltatás nyújtóját, ezek az intézmények pályáztatási folyamatokat indítanak be helyi, regionális, nemzeti, sőt európai szinten a szerződés méretétől függően. Jelenleg ezen szerződéses közétkeztetési szerződések legtöbbjét a legalacsonyabb ajánlatot adó cégnek ítélik oda. Az EFFAT és a FERCO tudatában vannak, hogy milyen költségvetési megszorításokra kényszerülnek a közösségi és magán kiírók, mégis úgy gondolják, hogy az a politika, amely szerint a legalacsonyabb költségű pályázónak ítélik oda a szerződést, nem felel meg az érintett felek érdekeinek.

Valójában az ár alapján történő szolgáltató választás a szerződéses közétkeztető cégek közötti megnövekedett versenyt hoz létre, ami költségeik lehető legnagyobb mértékű csökkentésére ösztönzi őket. Ez a költségcsökkentés néhány esetben a nyújtott szolgáltatás és ételek minőségének romlásához vezet, ami az élelmiszerbiztonságot veszélyeztetheti. Negatív hatással lehet az ágazatban dolgozók munkájára és munkakörülményeire, valamint általában a szerződéses közétkeztető vállalkozások életben maradására.

A legalacsonyabb ár előtérbe helyezése negatív hatással járhat a kiíró intézményről alkotott képre is, melynek alapján úgy jelenhet meg, hogy csak az ár érdekli, az ételek minősége nem.

A FERCO és az EFFAT úgy vélik, hogy az áraknak adott elsődlegesség annak is tulajdonítható, hogy a minőségi igényeiket kommunikálni kívánó intézmények gyakran nehézségekkel találkoznak, amikor a pályázati felhívásokat készítik és hiányoznak az ajánlatok súlyozását, értékbecslését és összehasonlítását lehetővé tévő eszközök, amelyek nemcsak az árra, hanem a minőségre is tekintettel vannak.

Mindezek alapján az EFFAT és a FERCO úgydöntöttek, hogy az ügyfélszervezetek és a felhasználók, valamint a szerződéses közétkeztetési szektor vállalkozásainak érdekében olyan módszerre tesznek javaslatot a szerződéses közétkeztetési szerződések odaítélése során, amely figyelembe veszi a minőséget és az árat egyaránt.

E folyamat gyakorlati megvalósítását megkönnyítendő az EFFAT és a FERCO megszerkesztették a “gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” kézikönyvét, amely hozzáférhetővé teszi azokat az eszközöket, amelyek a szerződések legjobb minőség/ár arány alapján történtő odaítéléshez szükségesek és ennek alapján elterjesztendő Európában a “gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” alapelve, aláhúzandó, hogy ezt támogatja az Európai Törvényhozás és az Európai Bíróság esetjoga is.

“Az európai felhasználók” egyre többet igényelnek és elvárásaik egyre komplexebbek. Például:

 • általános az igény a minőségre;
 • elvárnak egy bő ételválasztékot, mely rendszeresen megújul, változik;
 • kényelemre és esztétikai élményt nyújtó környezetre (akusztika, dekoráció, bútorok, stb.) van igényük;
 • keresik az ételkiosztás vonzó és változatos módszereit;
 • koncentrálnak az egészséges étkezésre;
 • magas elvárásaik vannak az élelmiszerek higiéniáját és biztonságát illetően;
 • információt igényelnek a felszolgált ételekről.

Ezzel egyidejűleg a szabályok (élelmiszerhigiénia és biztonság, környezet, munkakörülmények, képzés, felhasználók biztonsága, stb.) egyre megszorítóbbak és további felelősséget tesznek a szerződéses közétkeztetési vállalatok és a megrendelő intézmények nyakába.

Az új feltételrendszer hatására közösségi és magán szervezetek egyre nagyobb számban szervezik ki, adják ki vállalkozásba az étkeztetést szakvállalatoknak. Ekkor találkoznak a pályáztatási folyamat kihívásaival.
A kiíró intézménynek a legjobb megoldást kell választania, amely figyelembe veszi igényeiket és korlátaikat, különösen a pénzügyieket, mindazonáltal meg kell felelniük a kiírási folyamat és az étkeztetés szakmai gyakorlatának és a sok-sok szabályozó rendelkezésnek.

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat választása lehetővé teszi, hogy valamennyi kihívásnak megfeleljünk és hogy a kiszervezés folyamata a lehető leghatékonyabban történjék.

A FERCO és az EFFAT nézete szerint a közösségi és magánintézmények választása a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat mellett ténylegesen hozzáadott értéket hoz létre és valamennyi érintett számára pozitív hatású:

 • a szerződés odaítélési folyamatát átláthatóbbá teszi;
 • segít a beszerző intézmények igényeinek jobb elemzésében;
 • hozzájárul az étkeztetési szolgáltatás működésére fordított források optimalizálásához;
 • az intézmények és a tényleges felhasználók elvárásainak leginkább megfelelő választ nyújt;
 • a minőség, higiénia és élelmiszerbiztonság magasabb szintjét biztosítja;
 • garanciákat nyújt a közétkeztetési szektorban dolgozók állását, munkakörülményeit és képzését illetően.

A kézikönyv tartalma

  Kézikönyv-végleges (688Kb)
  kézikönyv borító (884Kb)

With the financial support of the EU
Grant Agreement
VS/2004/0655 SI2.39852