Fontosabb fogalmak

Oldal nyomtatása

Szerződés: azon feltételek összessége, amelyek a beszerző intézményt kötik a szerződéses közétkeztetési céghez a szolgáltatásnyújtás szempontjából. A szerződés utal  egy közbeszerzési felhívásra, vagy a vevő (az intézmény) és a szolgáltatás nyújtója (a szerződéses közétkeztető cég)  közötti kapcsolatra.

Pályáztatási folyamat: egy verseny a különféle szolgáltatók között a szerződés elnyerése érdekében. A pályázati felhívás kifejezetten egy közösségi vagy magán szektorbéli szerződés elnyerésére szól. Természetüknél fogva jobban szabályozottak a közbeszerzései pályázati felhívások, mint  a magánszektoréi.  Ezeknek jogilag kötelezetően előírt határidei is vannak (a meghirdetésre és az odaítélésre vonatkozóan egyaránt).

 Pályázati felhívás: a közintézmény által végzett pályáztatási folyamat szempontjából a pályázati kiírást be kell jelenteni és meg kell hirdetni a jogi követelményeknek megfelelő módon.

Pályázat odaítélése: a közintézmény által végzett pályáztatási folyamat eredményét (a győztes pályázót, a szerződés összegét) be kell jelenteni és meg kell hirdetni a jogi követelményeknek megfelelő módon.

Az ódaítélő, kiíró intézmény, vagy beszerző: azon intézmény
(közösségi intézmény, vagy magán cég), amely a pályáztatási folyamatot szervezi. Más szavakkal az étkeztetési szolgáltatást vásárló testület.

SZKC: KÖZÉTKEZTETŐ Cég: Közétkeztetés.

Szolgáltatás nyújtója: ebben a kézikönyvben ez a szerződéses közétkeztető vállalat.

Pályázó: vállalkozás, amely akiíró intézmény által szervezett pályázati folyamatban jelentkezik részvételre.

Sikeres pályázó: az a vállalkozás, amely elnyerte a szerződést.

Felhasználó: “végső fogyasztó”, az a fogyasztó, aki a kiíró intézményben lakik, vagy dolgozik és így ott fogyaszt.

Több szolgáltatás nyújtása: különféle szolgáltatások, pl. étkeztetés és takarítás nyújtása ugyanazon szolgáltatástnyújtó részéről.

HACCP: Kockázat Elemzés, Kritikus Ellenőrzési Pontok (alapelvek összegzése a kockázatok és kritikus ellenőzési pontok elemzésére).

Adók nélkül: Az adókat nem foglalja magába.

Változatok: a pályázók által benyújtott válaszok és javaslatok, amelyek túlmennek a specifikációkban foglalt minimum követelményeken. Általában a pályázóknak meg kell fogalmazniuk egy alapajánlatot, amely szigorúan a specifikációknak felel meg. Amennyiben azonban a pályázati kiírásban az intézmény megemlíti, javasolhatnak alternatív vagy innovatív megoldásokat, amelyek túlmennek az “alapajánlat”-on.

A kézikönyv tartalma

  Kézikönyv-végleges (688Kb)
  kézikönyv borító (884Kb)

With the financial support of the EU
Grant Agreement
VS/2004/0655 SI2.39852